Search

AERODISP分散液

AEROSIL产品分类

下表给出了我们各种AERODISP® 分散牌号的一个概述.

产品及安全数据表(SDS)可以在我们的产品搜索器中找到

product recommendations
AERODISP® 的物理化学数据,分散液

AERODISP

牌号

固体含量

[wt.%]

pH‑值value

粘度

[mPas]

密度 [g/cm

]

稳定剂 / 备注

SiO2 分散液,碱性

AERODISP® W 7520

20

9.5‑10.5

≤ 100

1.12

AERODISP® W 7520 N

20

9.5‑10.5

≤ 100

1.12

氢氧化钠

AERODISP® W 7520 P

20

9.0‑10.0

≤ 300

1.12

氢氧化钾

AERODISP® W 7622

22

9.5‑10.5

≤ 1000

1.13

AERODISP® W 1226

26

9.0‑10.0

≤ 100

1.16

 

AERODISP® W 7330 N

30

9.5‑10.5

≤ 1000

1.20

氢氧化钠

AERODISP® WR 8520

20

10.0‑11.0

≤ 100

1.13

二甲基乙醇胺

AERODISP® W 7225 P

25

9.8‑10.8

≤ 300

1.16

氢氧化钾

AERODISP® W 7225 G

25

9.8-10.8

< 100

1.16

KOH

AERODISP® W 1244

48

10.6‑11.2

≤ 200

1,44

 

SiO2 分散液,酸性

AERODISP® W 1714

14

5.0‑6.0

≤ 100

1.08

磷酸盐/

AERODISP® W 1824

24

5.0‑6.0

≤ 150

1.15

磷酸盐/

AERODISP® W 1836

34

4.0‑6.0

≤ 200

1.23

磷酸盐/

AERODISP® W 7512 S

12

5.0‑6.0

≤ 100

1.07

SiO2 分散液,阳离子

AERODISP® WK 7330

30

2.5-4.0

≤ 1000

1.20

阳离子聚合物/

氧化铝Al2O3 分散液

AERODISP® W 440

40

3.0-5.0

≤ 1000

1.38

 

AERODISP® W 450 ZX

50

6.0-9.0

≤ 100

1.53

 

AERODISP® W 630

30

3.0-5.0

≤ 2000

1.26

 

AERODISP® W 640 ZX

40

6.0-9.0

≤ 70

1.39

 

AERODISP® W 925

25

3.0-5.0

≤ 1000

1.20

 

二氧化钛TiO2 分散液

AERODISP® W 740 X

40

5.0-7.0

≤ 30

1.41

 

溶剂型分散液

AERODISP® G 1220

20

-

≤ 300

1.23

乙二醇

更多亲水型,疏水型二氧化硅以及金属氧化物在有机溶剂中的分散液可应要求提供.

给出的数据为典型值,而非生产参数.

1) 固体含量可能浮动 +/-1%

2) 按照 EN ISO 787-9的方法进行测量

3) 按照DIN EN ISO 3219 的方法以100s-1的剪切速率进行测量

4) 使用少量铝化合物进行稳定.

处于开发阶段的产品是以VP Disp. 牌号进行标签的。它们的商业化根据市场的反应而定。虽然这些产品可以供应商业化的生产量,但未来的供货可能发生变化。有时,这些产品可能未经过完整测试.

 

赢创工业集团拥有广泛的知识、先进的设备和多年的经验,所有这些都是生产高品质分散液的必要条件.

AERODISP® 是对AEROSIL® 气相法二氧化硅和AEROXIDE® 气相金属氧化物进行无粉尘处理的理想解决方案。特殊的制造工艺和多年的专业技术使我们能够提供特殊分散状态下的各种产品。更多的二氧化硅和金属氧化物在有机溶剂中的分散液可应要求提供.

功能效果:

  • 喷墨打印相纸的高吸墨性

  • 为金属、纸张和纺织品的清洗、抛光和涂布提供更佳表面性能.

  • 改进的乳胶的机械性能

  • 优化的不干胶标签的粘接性能

  • 改进的木材着色剂的光学性能

  • 优化的油漆、清漆和电池凝胶的流变性能

  • 增强的PET膜的抗粘连效果